СЕРГІЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 9 «СОНЕЧКО»»

Методична робота

Ігри для дітей, що сприяють засвоєнню знань про професії

 «Знавці професій».

Діти сідають у коло. У центрі — ведучий. Він говорить: «Увага!» — і вказує на будь-якого гравця, голосно й чітко називаючи будь-яку літеру (крім ь, ї, й). Дитина, на яку вказав ве­дучий, повинна швидко назвати професію на цю літеру. (Наприклад: Н — наладчик, К — касир, Р — реставратор, редактор і т. д.). Той, хто не встигає у відведений час назвати професію, вибуває з гри.

 «Де збийся».

Старшим дошкільникам пропонується зробити п'ять кроків і на кожний крок назвати професію. Якщо дитина збилася або повторилася, вона зупиняється. Виграє той, кому вдалося виконати за­вдання гри швидше.

 «Прислів'я про працю».

Старші дошкільники згадують прислів'я та приказки, пов'язані з трудовою діяльністю людини, про її працьовитість, ставлення людини до праці.

«Відгадай професію».

Дітям пропонують придумати будь-яку професію і скласти її опис, але так, щоб у ньому не було нічого, що підказувало б іншим, що це за професія. Однак дитина має розповісти про умови роботи й результати праці.

«Постав запитання».

Старший дошкільник загадує яку-небудь професію, але нічого не розповідає про неї, пропонує іншим дітям ставити уточнювальні запитання, на які можна відповісти лише «так» або «ні». Хто вгадає професію швидше?

«Людина і професія».

Вихователь називає професію. Старші дошкільники «підбирають» когось з-поміж присутніх, хто, на їхню думку, за своїми індивідуальними особливостями найбільше відповідає цій професії.

Пропонована професія має бути добре відома дітям, у разі недо­статньої інформації про професію треба заздалегідь охарактеризува­ти її особливості.

Гру можна ускладнити, запропонувавши дітям «підібрати» про­фесію кожному. Для цього доцільно поділити їх на групи.

«Самооцінка і професія».

З-поміж старших дошкільників оби­рається дитина, яка має описати свої індивідуальні особливості, оцінити їх і підібрати відповідну професію. Обираючи професію, тре­ба враховувати індивідуальні схильності та інтереси.

Решта дітей і вихователь окремо від нього також дають йому оцінку і підбирають відповідну професію. На загальному обговоренні ро­биться порівняльний аналіз самооцінки дошкільника, оцінки вихова­теля та інших дітей. Аналізують моменти невідповідності самооцінки дошкільника, вихователя та інших дітей.

«Уяви собі картину».

Вихователь пропонує дітям уявити собі, що якась із професій зникла. Треба подумати, що це змінить у житті людей, на які професії вплине.

Пропонована професія має бути добре відома дітям, у разі не­достатньої інформації про професію треба охарактеризувати її особ­ливості.

Гру можна ускладнити, запропонувавши дітям визначити профе­сію самостійно. Для цього доцільно поділити дітей на групи, одна з яких називає професію, інша розповідає про зміни, що відбудуться, якщо її не стане.

«Добери знаряддя праці».

Дітей ділять на дві команди. Одна з них називає професію, інша — потрібно для роботи знаряддя праці, інструменти.

Наприклад: лікар — пігулки; учитель — книжка;